A A A

Program badawczy

Rola tłumaczeń na język kurdyjski w tworzeniu wartości.

 

Projekt wykorzystuje metody charakterystyczne dla badań entolingwistycznych i socjolingwistycznych przy określaniu: 1) zasięgu użycia języka, 2) świadomości językowej użytkowników, 3) prestiżu języka, 4) polityki językowej oraz koncepcje związane z socjologią przekładu - społeczny odbiór przekładu i jego wpływ na rozwój społeczeństwa, w ujęciu: Anny Wierzbickiej (Słowa klucze. Różne języki – różne kultury), Charlesa Fergusona (Sociolinguistic Perspectives), Joshuy Fishmana (Handbook of language and ethnic identity).Uwzględnione zostaną rozwiązania charakterystyczne dla teorii postkolonialnej, zwłaszcza te odnoszące się do języka, jak prace Josepha Erringtona (Linguistics in a Colonial World) przy określaniu zależności przekładu od władzy, dominantów kulturowych, relacji między przekładem a oryginałem w kontekście problemów dominacji, podporządkowania, oddziaływania.