A A A

Kurdyjskie instytucje w Turcji

06.06.2014

Uwarunkowania polityczne budowania kurdyjskiej przestrzeni kulturalnej w Turcji na przykładzie działalności kurdyjskich instytucji kultury.

dr Renata Kurpiewska-Korbut

 

Tematem seminarium będzie zjawisko tworzenia kurdyjskiej przestrzeni kulturalnej w Turcji oraz jego nierozerwalne związki z wewnętrznymi procesami politycznymi zachodzącymi zarówno na szczeblu państwowym, jak i w łonie kurdyjskiego ruchu narodowego. Zaawansowana, choć wciąż daleka od finalizacji instytucjonalizacja kultury kurdyjskiej podejmowana przez podmioty pozarządowe i quasi-rządowe wydaje się być projektem motywowanym w głównej mierze osiągnięciem celów politycznych tychże podmiotów w zakresie umocnienia narodowej odrębności Kurdów. Proponowana problematyka spotkania będzie oparta na wstępnej wiedzy zgromadzonej podczas wyjazdu członków projektu do Kurdystanu tureckiego w czerwcu i lipcu 2013 r.