A A A

Fritllaria Kurdica nr.16

W 16 numerze naszego czasopisma przedstawiamy dwa obszerne teksty w języku polskim i kurdyjskim (kurmandżi) poświęcone rzeczywistości Jezydów mieszkających w Gruzji i Kurdów osiedlonych w Chorasanie, a więc na terenach poza Kurdystanem. Pierwszy tekst to wywiad przeprowadzony przez Artura Rodziewicza z Dimitrijem Pirbarim, głową Rady Jezydów w Gruzji, który zdecydowanie dystansuje się wobec idei utożsamiania Jezydów z Kurdami uważając ich za oddzielny naród. Wywiad poprzedzony jest wstępem prezentującym sytuację diaspory kurdyjskiej w Gruzji i na Zakaukaziu. Praca autorstwa Abdullaha Hajiyana i Umida Demirhana stanowi zbiór tekstów kurdyjskiej tradycji ustnej, a także przykłady literatury współczesnej i niewielki słownik dialektu kurmandżi, który używany jest do dziś prze Kurdów w Chorasanie. Biuletyn dostępny jest pod linkiem.