A A A

Esat Şanlı

Esat Şanlı jest doktorantem w Zakładzie Kurdyjskiego Języka i Kultury (Sekcja kurmandżi) Uniwersytetu Dicle (Turcja). Stopień magistra w zakresie języka i kultury kurdyjskiej uzyskał na Uniwersytecie Mardin w 2017 roku. Jego praca magisterska była zatytułowana Porównanie kurmandżi i zazaki na przykładzie miejscowości Lice i Hezan. Jest autorem wielu artykułów na temat kurdyjskiego języka i kultury, między innymi w czasopiśmie Kurdiname. Jest również tłumaczem. W 2015 roku w jego tłumaczeniu z języka tureckiego na język kurdyjski zazaki ukazała się książka Nilgül Abisel Sînemaya Bêveng.

 

kontakt: esatsanli@hotmail.com