A A A

Dr Renata Kurpiewska-Korbut

Asystent w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wchodu UJ. Absolwentka Instytutu Studiów Politycznych i Międzynarodowych UJ, studiów dziennikarskich w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Nauka o cywilizacjach” w Instytucie Studiów Regionalnych UJ. Autorka rozprawy doktorskiej dotyczącej regionalnego i międzynarodowego wymiaru „kwestii kurdyjskiej”. Stypendystka Ministerstwa Edukacji (2005-06), programu „Mistrz” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2007-2009), programu „Pomoc rozwojowa” Ministra Spraw Zagranicznych RP (2010). Zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień „wsparcia zewnętrznego”, postkolonializmu, współpracy rozwojowej i polityki kulturalnej w regionie Bliskiego Wschodu, zwłaszcza w Turcji i Regionie Kurdystanu w Iraku. Prowadzi badania terenowe na tych obszarach.

  • Wybrane publikacje

    Książka

    Społeczność międzynarodowa wobec Kurdów irackich, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014.

  • Program badawczy

    Projekt koncentruje się na roli społeczno-politycznej kurdyjskich instytucji kulturalnych przede wszystkim w Kurdystanie irackim i tureckim, ale również w irańskiej i syryjskiej części Kurdystanu oraz Europie.