A A A

Nivîs - encamên projeya me

Vira em nivîs yên ku encamê projeya me pêşkêşî we dikin

 

Wendelmoet Hamelink, Houzan Mahmoud, Interview: Kurdish women’s life stories, feminism, and activism: A conversation with Houzan Mahmoud, Kurdish Studies 10(2), 2022, rr. 73-83, weşana vekirî

 

 

Dobrosława Wiktor-Mach, Marcin Skupiński, Kaziwa Salih, "We want to have a positive impact’: Fragile ecologies and the Iraqi Kurds’ dutiful environmentalism, Journal of Political Ecology 30(1), 198–218, weşana vekirî