A A A

Frittilaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies no.5

Hejmara pêncan a kovara me ya Frittilaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies no.5 ya ku bi zimanê polonî derdikeve bi taybetî ji bo xwendevanên polonî tê pêşkêşkirin. Lê bi sayeya teksta yekemîn a bi navê Ferhenga Nifirên Kurdî ya Umîd Demirhanî perspektîfa postkolonyal a projeya me berfireh dibe. Nivîsên din ên kovarê di çarçoveya projeya me de hatine nivîsandin û encama lêkolînên endamên projeyê ne. Kovar li vir tê peyda kirin.