A A A

Encamên pêşbîrka postdoc2

êşbîrka ji bo postdoc2 di projeya ALCITfem de bi encam ne hat ji ber karberdana namzedê. Di demeke kin de emê pêşbirkê ji nû ve vekin.