A A A

Selected publications

Books

 

Stambulska recepcja arabskiej wiosny i idei "tureckiego modelu" demokracji (Istanbulian reception of Arab Spring and "turkish model of democracy",in Polish), Libron, Kraków 2014. This sociological monography concentrates on opinions of Istanbul students and publicists about Arab Spring and the idea of Turkey as a model for democracy for countries in the region. The work has been supplemented by the chapter concerning Gezi park protests in 2013 and their potential impact on Turkish democracy and its international perception.

 

Polska socjologia wczoraj i dziś. Młodzi socjologowie wobec problemów tradycji i teraźniejszości (Polish sociology yesterday and today. Young sociologists towards traditional and present problems) (editor with Kamil Łuczaj), Wydawnictwo AGH, Kraków 2011. Collection of theoretical and empirical articles of young polish sociologists.

 

 

Articles:

 

1. Yezidism and Proto-Indo-Iranian Religion, Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies, nr 3&4, pp. 106-121

2. Ahl-e Haqq jako kurdyjska religia w ramach szyizmu ghulat (Ahl-e Haqq as kurdish religion within ghulat shia' movement), Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies, nr 5, pp. 100-124,

3. Arabska Wiosna w tureckiej codziennej prasie anglojęzycznej (Arab Spring in Turkish Daily Englih Press), Studia Medioznawcze nr 1 (56) / 2014. s. 83-98. English version accessible online through EBSCO database

4. Ateizm pierwotny jako idea antropologii społeczno-kulturowej (Primitive atheism as an idea of socio-cultural anthropology), in: Jowita Guja (ed.), Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu, Libron, Kraków 2012, s. 241-256.

5. Wpływ Internetu na przemiany w muzyce rozrywkowej (Internet's influence on changes in popular music), in: Janusz Mucha, (ed.), Nie tylko Internet, Nomos, Kraków 2010, s. 88-97.